Mediebruset

Plasten för hela världens media och nyheter

Hur påverkar vädret effektiviteten hos solceller?

Solceller har blivit en alltmer populär energikälla, inte bara i Sverige utan runt om i världen. De erbjuder ett effektivt och hållbart sätt att generera elektricitet. Men deras effektivitet kan variera betydligt under olika väderförhållanden. Såklart är solsken det mest gynnsamma väderförhållandet, men hur påverkas solcellernas prestanda av moln, regn eller till och med snö?

Denna artikel kommer att utforska de olika faktorer som väder har på solcellers effektivitet, och ge insikt i vad du kan förvänta dig att få ut av din anläggning oavsett om det rör sig om solceller Sälen eller någon annan del av vårt avlånga land.

Fungerar solceller när det är molnigt?

Ja, solceller fungerar även när det är molnigt, men det är värt att poängtera att solcellernas effektivitet minskar till cirka 20-30 procent av den maximala kapaciteten när det är molnigt. Denna minskning beror på att solceller fortfarande kan dra nytta av den så kallade diffusa solinstrålningen. Diffus solinstrålning är det ljus som når solcellerna trots att det inte kommer direkt från solen, utan istället har spridits ut i atmosfären och reflekterats av molnen, byggnader och andra ytor.

Även om en molnig dag inte erbjuder optimala förhållanden för solceller, betyder det inte att de blir obrukbara. I praktiken betyder detta att solcellssystem fortfarande kan producera en viss mängd energi, även om det är långt ifrån deras toppkapacitet. Detta gör solceller till en pålitlig energikälla även när det inte är soligt väder konstant.

Hur påverkas solceller av regn?

När det regnar är det vanligtvis molnigt på samma gång, och därför påverkas solceller av regn på ett liknande sätt som de påverkas av molnighet. Det innebär att effektiviteten hos solceller generellt sett kommer att ligga runt 20-30 procent av deras maximala kapacitet, precis som under enbart molniga förhållanden.

Det bör dock noteras att regn inte enbart har en negativ inverkan på solceller. Regnet kan faktiskt hjälpa till med att rengöra solcellspanelernas yta från damm och andra föroreningar, vilket kan förbättra panelernas prestanda och effektivitet över tid. Men i stort sett kommer en regnig dag att medföra en minskning i energiproduktionen, liknande den minskning man ser under molniga dagar.

Fungerar solceller när det snöar?

Solcellers prestanda under snöiga förhållanden kan variera kraftigt beroende på hur mycket snö som täcker panelerna. Om solcellerna är helt täckta av snö, kommer de inte att kunna producera någon el alls. Det är därför viktigt att skotta bort snö som ligger på solcellerna för att upprätthålla någon form av produktion.

Det är dock värt att notera att solceller generellt inte är särskilt effektiva under den svenska vintern. Detta beror på kortare dagar och lägre solinstrålning, vilket gör att produktionen är begränsad även under optimala förhållanden. Därför är en snötäckt panel inte nödvändigtvis en stor förlust i det större perspektivet, eftersom energiproduktionen under vintermånaderna är relativt låg ändå.

Hur påverkar vädret effektiviteten hos solceller?
Rulla till toppen