PR-byråer, reklam och en överdrivet insinuant blogg

Politiska partier, penningstarka företag och intresseorganisationer försöker hela tiden nå ut med sitt budskap. Ofta genom att ägna sig åt det som kallas nå...

Varför hamnar KKK-frågan i nöjesbilagan?

Ey, det är ju alltid kul med lite uppmärksamhet. Mediebruset har nu på morgonen fått sitt första omnämnande i etablerad press efter att det...