Nej DN, ministrar är inga personalchefer

DN verkar har glömt att ministerstyre är något dåligt.

DN uppmärksammar att det delvis S-styrda regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid – trots att Socialdemokraterna går till val på att avskaffa allmän visstid. Tydligen ett solklart fall av hyckleri, eftersom S-ministrarna inte klampat in i sina respektive departement och slentrianmässigt fastanställt alla som jobbar där. Vi medborgare ska förstås vara glada att det inte går till på det viset, och varför DN framställer det som något negativt är obegripligt.

Visst är det ministrarna som genom statssekreterare bossar i huset och pekar ut riktningen i arbetet, men detaljerna sköts av andra. Regeringskansliet är till största delen en opolitisk myndighet som hjälper till att styra den svenska staten. Det är ”myndigheternas myndighet” och dess uppgift är att se till att regeringar oavsett färg kan genomföra sin politik. Av ungefär 5000 anställda är bara 200 politiskt tillsatta, medan resten är neutrala tjänstemän som jobbar där oberoende av regeringens sammansättning.

DN berättar aldrig hur många av de 200 visstidsanställda det är som jobbar direkt för ministrar eller om det bara gäller vanliga anställda. Den som jobbar för en minister kan ju av naturliga skäl inte förvänta sig någon anställningstrygghet. Ibland ryker statsråden mitt i mandatperioden och ibland körs de ut av väljarna. Det vore absurt om deras medarbetare kunde inleda LAS-förhandlingar mot .. vadå? Väljarna? För DNs skull utgår vi från att det här gäller anställda som inte jobbar för en minister.

Men det blir inte mer begripligt för det. Om ministrar av partipolitiska skäl går ned i leden och detaljstyr kallas det maktmissbruk eller ministerstyre, och sådant hamnar oftast i konstitutionsutskottet. Till och med när regeringen avskedade Försäkringskassans generaldirektör – ett agerande som visserligen ifrågasattes men ändå hör till ministrarnas ordinarie arbetsuppgifter – var det tal om att de skulle kallas till konstitutionsutskottet. Blotta misstanken att man agerat i partiets, och inte statens, intresse räckte.

Vad hade då hänt om det framkom att låt säga Ardalan Shekarabi (S) och Magdalena Andersson (S) i tysthet beordrat tillsvidareanställning åt samtliga på Finansdepartementet, med motiveringen att Socialdemokraterna går till val på det och i förväg vill infria sitt vallöfte? Ska vi förstå det som att DN låtit den bollen rulla vidare? Nja. Ändå är det just vad DN antyder. Det läggs fram en insinuant koppling mellan S-löftet om att slopa allmän visstid och att regeringskansliet har 200 allmänt visstidsanställda – utan att man berättar vad dessa statstjänstemän jobbar med eller om det ens varit i närheten av ministrarnas sak att avgöra.

Bättre kan ni, DN.

kommentarer