SvDs ledarsida har svårt med fakta

Opinion är en sak, fakta en annan.

SvDs politiska chefredaktör Tove Lifvendahl skriver i torsdagens tidning att den rödgröna oppositionen aldrig protesterade mot upphandlingen av Nya Karolinska sjukhuset, som börjar bli en belastning för moderatledningen i Stockholms landsting. Istället satt de “glatt med i båten”. Om Lifvendahl ljuger medvetet eller bara slarvar vet vi inte, men i verkligheten protesterade de minst fem gånger. Hon skriver till och med  själv om det i en ledare från 2015:

 

”I protokollet från landstingsfullmäktige den 4 maj 2010 kan läsas hur oppositionen riktade kritik mot att man gått vidare i upphandlingen, trots att det enbart inkommit ett anbud, på tvärs mot tidigare beslut om förväntad konkurrens. Man ville därför avbryta upphandlingen.”

 

Det är en sak att ledarskribenter hittar vinklar och perspektiv som stämmer överens med tidningens politiska färg. Men fakta gäller. Oppositionen protesterade mot upphandlingen flera gånger och krävde vid minst fem tillfällen att den skulle avbrytas eller göras om. Det är inte en fråga om åsikter utan om dokumenterade fakta.

Tyvärr är det inte första gången SvDs ledarsida lappar trasiga teser med önsketankar.

Så sent som i januari skrev Per Gudmundson på ledarsidan att friskolor är bättre än kommunala på allt. Enligt honom visade den senaste PISA-rapporten att elever i friskolor presterade bättre i samtliga uppmätta ämnen. Helt och hållet tvärtom sa rapporten att kommunala skolor uppvisar bäst resultat.

Förra våren skrev Ivar Arpi att regeringen inte nämnde ett enda ord om flyktingkatastrofen i regeringsförklaringen 2015. Som Mediebruset kunde berätta var det hela 476 ord – drygt en tiondel av regeringsförklaringen. Visserligen korrigerades artikeln efteråt, men visar ändå vilket slappt förhållningssätt de verkar ha till rätt och fel.

Det verkar vara lite sak samma om det de skriver stämmer eller inte.

kommentarer