Motormännen får fri lejd i SvD

Svenska Dagbladet låter Motormännens perspektiv dominera hela nyhetsrapporteringen.

I fredags publicerade Svenska Dagbladet (SvD) en intervju med miljöminister Karolina Skog (MP), rubricerad ”Regeringen säger nej till rening av dieselbilar”. Enligt artikeln har regeringen trotsat den uppmaning man fått av EU-kommissionen, vilket är att återkalla alla dieselbilar i hela Sverige, uppdatera reningssystemet och sedan förbjuda de fordon som inte blivit uppdaterade.

I stället för det vill regeringen införa zoner där dieselbilar inte får åka överhuvudtaget, medan billtillverkarna själva återkallar och uppdaterar sina bilar. Det är inte vad EU-kommissionen önskar, och något som Motormännens Riksförbund i en efterföljande intervju anser är skandalöst. Men vad är det regeringen sagt nej till?

Det finns inget stöd i lagen för att tvinga enskilda individer att uppdatera sina dieselbilar. Det finns heller inget stöd i lagen för att höja utsläppskraven på en bil som redan fått ett typgodkännande i ett annat land. Något som måste göras om utsläppsfiltreringen ska bytas ut. För Volkswagen är det den tyska transportmyndigheten Kraftfahrt-Bundesam som utfärdat dessa. Sveriges regering har inget att säga till om där.

Det betyder att regeringen sagt nej till att föreslå ny lagstiftning för att kunna tvinga enskilda bilägare att uppdatera bilen, och sagt nej till att försöka styra Tysklands transportmyndighet.

En skandal, enligt Motormännens teknik- och hållbarhetschef Carl-Erik Stjernvall som bereds stor plats i SvD. I intervjun säger han att miljöministern är oinformerad som tror att det handlar om typgodkännandet, för det finns flera exempel på länder utanför Tyskland som har tvingande åtgärdsplaner. Exempelvis Danmark.

Det stämmer att den danska staten år 2016 upprättade en arbetsgrupp och en handlingsplan. Men det var i samarbete med Volkswagen och gick ut på att man benade ut ett antal riktlinjer för hur Volkswagens återkallande skulle gå till i en dansk kontext. Inte hur den danska regeringen skulle återkalla tyska bilar. Det är i just den handlingsplanen det står att ansvaret ligger hos Tyskland eftersom tyska bilar får sina typgodkännanden av Kraftfahrt-Bundesam.

Är det ingen på SvD som kan något om de här frågorna eller sitter de och rullar tummarna tills en partsinlaga ringer och förmedlar underlag? Regeringen kan inte initiera något statligt återkallande och kan de det är det inte säkert att det är det mest vettiga. Det beror på vems intresse man vill främja och vem man frågar.

Motormännens Riksförbund står inte för någon objektiv helhetsanalys utan företräder sina medlemmar. För bakom varje enskild dieselbil finns en ägare som trott att den köpt en bil med lägre utsläpp än den egentligen har. Och det senaste året har vi fått lära oss att dieselbilar avger livsfarliga utsläpp. När dessa monster till bilar blir auto-non-grata på marknaden är det många som förlorar pengar. Det är därför Motormännen är upprörda.

Det blir tydligt i den efterföljande intervjun, där SvD frågar Stjernvall vad han har för kommentar gällande att det inte finns något stöd i lagen för ett statligt återkallande av bilar:

VW:s fusk och dieselskandalen i stort innebär en unik situation för alla, inte minst bilägarna. Men det är beklämmande att myndigheterna valt att svika medborgarna. Att luta sig mot obefintliga lagkrav och sedan göra ingenting är ett dåligt men medvetet val. I Frankrike talas nu om att ställa Fiat till svars och utkräva ett rekordskadestånd av FCA-gruppen, det är enligt min mening ett exempel på en bättre strategi.

Det har inte med återkallandena i sig att göra. Det här är en partsinlaga som i största allmänhet vill att regeringen ska göra mer för att främja deras intressen. Och genom SvD förmedlas det som ordinär nyhetsrapportering.

kommentarer