Pressetik inte så viktigt när chefredaktör blir kommunikationschef

Värmlands Folkblads chefredaktör Tommy Ernerudh publicerade nyligen en krönika där han berömmer en rad lokala företag. Bland andra nämns Länsförsäkringar, där han nu börjat som kommunikationschef.

Omdiskuterad krönika

Nyheten tog fart då Ernerudh nyligen meddelade att han går från Värmlands Folkblad till Länsförsäkringar. Detta plockades upp av bland andra P4 Värmland, som ifrågasatte agerandet och hänvisade till de pressetiska regler som svenska journalister måste följa. Ansökningsdatum för jobbet som kommunikationschef på Länsförsäkringar gick ut den 10 september. Den 22 september publiceras krönikan på VF, och 12 oktober går Ernerudh själv ut med att han avgår som chefredaktör.

Och så var det det är med pressetik

Ernerudh hade alltså antingen vid publiceringstillfället redan fått jobbet som kommunikationschef på Länsförsäkringar. I så fall var valet att göra reklam för sitt nya företag på sin dåvarande tidning direkt olämpligt. Eller så hade han inte blivit erbjuden jobbet än, vilket innebär att han istället använt tidningen och sin roll som chefredaktör för att skaffa sig försprång i ansökningsprocessen. Detta är självklart lika illa, och ett väldigt oseriöst sätt att hantera sin ansvarspost.

Oavsett vilket scenario som stämmer så är det ett i högsta grad olämpligt beteende för en chefredaktör, som ju enligt konstens alla regler ska förhålla sig neutralt och ta ställning till granskade fakta, inte brodera ut beröm för företag. En chefredaktör ska dessutom föregå med gott exempel inför resten av redaktionen och mer än någon annan hålla sig till protokollet.

Vad vi ser här är ett steg i riktningen mot att gränserna mellan journalistik och annan form av kommunikation luckras upp, och ett exempel på hur det blir allt svårare för läsaren att tyda avsikterna bakom det som publiceras. Att Ernerudh rent praktiskt övergått från att vara journalist till kommunikatör på ett försäkringsföretag är bara en för situationen väldigt lämplig metafor. Men det slutar inte här. Ernerudh har nämligen svarat på kritiken från P4 Värmland i en intervju med dem.

Ernerudhs svar på kritiken

P4 Värmland var snabbt på bollen och ringde upp Tommy Ernerudh samma dag som VF publicerade nyheten om att han byter jobb. Under intervjun hinner den före detta chefredaktören bland annat ursäkta sitt beteende med en av årets bästa bortförklaringar: att han trots allt skrivit ”sämre krönikor än den här” under årens gång, som inte blivit lika uppmärksammade. Det handlar nämligen inte om huruvida krönikan är bra eller dålig, utan om pressetik. Man kan också fråga sig om Ernerudh med sitt uttalande menar han att han gjort liknande saker förut som andra medier missat? Att han inte heller själv ser några problem med krönikans innehåll kanske är ett tecken på att han verkligen tagit rätt beslut som lämnat nyhetsmedia.

Förminskar sin före detta yrkeskår

När reportern som under intervjun tar upp att krönikan blivit ifrågasatt, skriver Ernerudh över ansvaret på SR genom att referera till de “på radion”. Man får som lyssnare intrycket av att P4 både är ett gäng paragrafryttare och samtidigt någon form av skvallerpress.

Till SR säger han själv att inga läsare har reagerat, inte heller några kollegor, och att bara några journalister har ifrågasatt hans agerande. För det första stämmer inte påståendet; bland annat journalistkårens branschtidning Journalisten har reagerat på händelsen. För det andra får Ernerudh det att låta som att de få journalister som yttrat sig i frågan inte ska tas på för stort allvar, därför att de “bara” är journalister. Vid tillfället för uttalandet var Ernerudh alltså fortfarande chefredaktör på Värmlands Folkblad.

kommentarer