Dagens Nyheter har gjort ett reportage om den interna debatten om migration inom Socialdemokraterna, och i synnerhet inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen. I somras skrev 14 av partiets riksdagsledamöter under en debattartikel om att utvisningar till Afghanistan måste stoppas.

”Nu tar ytterligare två socialdemokratiska riksdagsledamöter, som DN talat med och som vill vara anonyma, ställning mot utvisningarna.”

Här är frågan: om en riksdagsledamot är anonym, har hen verkligen tagit ställning då?

Riksdagsledamöter tycker en väldig massa saker, ofta i linje med sitt parti men verkligen inte alltid. Som ledamot har man alltid två val: rätta sig efter partilinjen eller gå emot den. Att gå emot partilinjen kommer ofta med en prislapp. Det kan bli svårare att få ledande platser i utskott, eller regeringsposter – eller bara svårare att bli nominerad till riksdagen nästa val.

Det är så partier håller sin politik så den ligger något sånär i linje med vad kongresser och stämmor beslutat. Ofta handlar det om saker som går att kompromissa om. Men ibland känner ledamöter att det går emot deras principer och de måste sätta sig på tvären. Som till exempel utvisningar till Afghanistan.

14 riksdagsledamöter har tagit ställning mot övriga riksdagsgruppens linje. De har skrivit en debattartikel offentligt med sina namn på. Trots att de kan kosta dem personligen. De andra två har inte gjort det. De har varit kritiska under anonymitet. Det är något annat.

kommentarer