Avvärjt kuppförsök mot DN:s ledarredaktion

Johan Schück är enmansredaktör på DN:s alternativa, mer konservativa och bankvänliga ledarsida.

DN:s ledarsida har stött på motstånd. Och det är inte från Aftonbladet utan från den egna ekonomidelen, där samhällsekonomiske kommentatorn Johan Schück driver en egen politisk linje om Nordeas flytt till Helsingfors. I kontrast till ledarsidan, som tycker att Nordea är tramsiga, menar Schück att regeringen varit ”oskickliga“ och gjort ”felbedömningar“ som lett till en ”svår prestigeförlust för Sverige“.

Traditionellt sett är det ledarredaktionen som står för tidningens politiska ställningstaganden. Den ordningen är fastställd så att läsaren inte ska behöva undra vad som är opinionsbildning och vad som är journalistik. Ingen tidning blir trovärdig i längden om nyheter och krönikor färgas av politiska åsikter. Det innebär inte att krönikörer inte får skriva utifrån sina värderingar, men att ta ställning i politiska sakfrågor gör endast ledarredaktionen.

Schück är å andra sidan kommentator och förväntas vara särskilt restriktiv med sina värderingar. Ändå kunde han inte hålla sig. Storbankernas väl och ve ligger honom alldeles för varmt om hjärtat. Strax efter att Nordea meddelade sitt beslut gick han till attack mot regeringen i vad som är en ren ledartext. Han använder precis samma argument som Nordea gjorde innan de gav upp:

Resolutionsavgiften slår särskilt hårt mot Nordea. Regeringen framstår som oberäknelig. Utlåningen till Sverige är så hög att det inte spelar någon roll var kontoret ligger. Om Sveriges banker är utspridda blir det svårare för svenska myndigheter att utöva tillsyn.

Han medger dock att banker behöver regleras, men bara på ett sätt som inte gör dem upprörda.

Chefredaktören på DN verkar ha reagerat på texten. Någon har nämligen gömt undan Schücks text från flödet, tvingat honom att skriva en ny och dessutom flyttat över ledarsidans text till ekonomidelen för att markera vem som bestämmer.

På DN verkar det just nu råda oklarheter i vem som ska göra vad. Uppdelningen mellan journalistik och åsikter luckras upp allt eftersom tyckarsamhället fortskrider, men gränserna brukar för det mesta hållas. I detta fall ser det ut som att chefredaktör Wolodarski fick slå näven i bordet. Fast varför just nu? Det är inte första gången Johan Schück driver politiska teser draperade i neutral presentation.

kommentarer