Expressen pekar ut mördare innan offret dödförklarats

Trots att den försvunna journalisten Kim Wall inte ens har hittats, har den svenska kvällspressen redan rett ut situationen och publicerat resultatet på löpsedlarna. Bara någon dag efter larmet om den sjunkande hemmasnickrade ubåten i Öresund, gick de ut med uppgifter om att hon mördats av en namngiven dansk uppfinnare. 

Historien om den havererade ubåten var otrolig från första stund. Inledningsvis handlade det om att en uppfinnare och en journalist av någon anledning behövt hjälp av den danska sjöräddningen, eftersom ballasten gått sönder och båten tog in vatten.

En stund senare framkom det att den svenska journalisten blivit anmäld försvunnen kvällen innan, då hon aldrig kommit hem. Snabbt övergick den komiska situationen till ett förmodat mordfall.

Visst ligger det nära till hands att misstänka den danske uppfinnaren. Det är rent av troligt att det visar sig att han är ansvarig för hennes försvinnande och polisen arbetar med den hypotesen.

Men än så länge har hon inte hittats, och än så länge vet vi inte ens om hon är död. I ett sådant läge är det slafsigt att gå ut med uppgifter om händelseförloppet, slå fast på förstasidan att han är en mördare och dessutom publicera namnet på honom. Vad händer om hon lever? Eller om hon avlidit i en olycka?

Alla journalister arbetar – eller ja, ska arbeta – efter en uppsättning pressetiska regler som vägleder både arbetet och publiceringarna. Flera av reglerna behandlar den enskildes personliga integritet och pekar på vikten av hur försiktig man måste vara när det gäller namn.

I Sverige har pressen traditionellt sett väntat med att publicera namnet tills personen är dömd, men på senare tid har den traditionen luckrats upp. Det är illavarslande.

kommentarer