Så var vi här igen. Faktakoll vid stora nyhetshändelser sköts av kultursidorna, inte den vanliga journalistiska desken. Nu senast: Aftonbladet Kultur skriver om att de tyska polismyndigheterna kraftigt överdrivit hur många poliser som skadades vid kravallerna i Hamburg för två veckor sedan.

Av de 476 poliser som uppgavs skadade hade hälften sjukanmält sig veckorna innan kravallerna. 95 procent av resten kunde återgå i tjänst efter vila och omplåstring. Vätskebrist och långa arbetspass var också en vanlig orsak. 130 hade skadats av den egna pepparsprejen och tårgasen. 21 togs ur tjänst, varav två var allvarligt skadade, skriver Aftonbladet och hänvisar till amerikanska Buzzfeed.

Aftonbladet Kultur påpekar att ”Problemet är att den journalistiska granskningen ofta tar några dagar och då är det för sent”. Det är helt fel, problemet är att Aftonbladet, som rapporterade om de 476 skadade poliserna som ”facit efter kravallerna” väljer att inte kolla fakta från polisen. De har fullt upp med… annat. Allt det där som fyller deras förstasida med material. De har inte tid att faktiskt kolla om det myndigheter säger stämmer.

Så istället för att göra sitt jobb köper de in färdiga artiklar från TT och publicerar dem utan tillstymmelse till källkritik.

Aftonbladet Kultur förstår riskerna såhär två veckor senare, då det påverkar såväl politiska beslut som gynnar våldsverkares propaganda:

polisen har i allmänhetens ögon redan hjälteförklarats och fått legitimitet för hårda tag, i Hamburg satte man bland annat in en styrka avsedd för terroristbekämpning.

Demonstranterna har å sin sida demoniserats som hänsynslösa och högst kapabla våldsverkare – en bild som säkert tilltalar en del av dem som iscensatte upploppen.

Det här är inte första gången: Aftonbladet Kultur har tidigare kritiserat exakt den illa faktakollade hysteri som den egna tidningen gärna kablar ut vid minsta trasiga mobilmast. Eller Aftonbladets sportbilaga som försökte stävja ryktesspridningen vid OS i Rio de Janiero som resten av tidningen höll på med.

Och visst är det kul med intellektuellt hederliga skribenter, men det kommer inte förändra nånting när det är själva hysterin som är affärsidén.

kommentarer