Pressen friskförklarar Arbogakvinnan

Den så kallade Arbogakvinnan, som står åtalad för mord, har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning. Hon lider inte av en allvarlig psykisk störning och kan därmed dömas till fängelse. Sprängstoff i pressen.

Problemet är bara att tidningarna i sina rubriker konstaterar att hon inte är psykiskt sjuk. Men de kan de omöjligen veta.

En rättspsykiatrisk undersökning sätter ribban högt, för att ingen ska kunna dömas till rättspsykiatrisk vård som inte verkligen behöver det. Bara för att man inte är psykiskt sjuk nog för att inte kunna dömas till fängelse så är man inte nödvändigtvis psykiskt frisk.

En medicinsk bedömning är inte samma sak som en rättspsykiatrisk.

SVT lyckas rapportera samma sak som de andra tidningarna, utan att gå i friskförklaringsfällan. Se så enkelt det är att få det rätt:

Att rapportera om brott och rättsprocesser kräver viss juridisk kompetens. Och visst, tidningarna kan ringa GW eller Jerzy Sarnecki hur många gånger som helst för att reda ut begreppen, men det hjälper inte om kompetensen inte finns på bygget. En kreativ rubriksättare eller journalist som normalt jobbar med helt andra frågor kan stjälpa hela rasket.

Med tanke på hur många rättsprocesser pressen har bevakat genom åren så borde det här rimligen funka.

 

Pressen i urval:

kommentarer