Nyligen publicerade SVT Nyheters vetenskapsdel en artikel som handlade om lycka. Eller snarare, vad du som individ behöver göra för att nå framgångar i livet. Ingressen lyder:

Att lyckas här i livet kokar ner till fem egenskaper. Om du bemästrar dem är chansen inte bara stor att du får ett framgångsrikt liv med pengar på banken utan också en bra hälsa och många vänner, konstaterar forskare.”

Vilka egenskaper är det vi talar om? Trolleri? Nej. SVT menar att egenskaper som emotionell stabilitet, beslutsamhet, självkontroll, optimism och ansvarsfullhet har en avgörande betydelse.

Jahaaaa… så det är därför invånarna i Vårby lever i snitt 18 år kortare än de som bor i Danderyd. De saknar den Danderydska optimismen. Är det också därför Rinkebybor statistiskt sett löper större risk att drabbas av diabetes, depression, högt blodtryck och psykos än invånarna i de ekonomiskt välmående delarna av Stockholm? Forskning visar ju att brist på Östermalmsk självkontroll är en tydlig indikator på ett dåligt liv.

Nej men okej. Så här:

Det kan absolut vara så att friska människor som växer upp i en medelklassmiljö når mer framgångar av att besitta dessa egenskaper. Det behövs nog ingen forskning för att konstatera. Men saknar man resurser spelar det ingen roll hur optimistisk eller beslutsam man är. Så ser den krassa verkligheten ut idag. Den som säger annat bedrar sig.

SVT Nyheter nämner inte ett ord i sin artikel om att framgångar eventuellt kan handla om faktorer som är svåra att ensamt påverka. SVT berör heller inte att studien för urvalet – 8000 brittiska personer födda på 50- och 60-talet – växte upp i ett helt annat typ av samhälle än det de har idag.

I stället reproducerar SVT en livsfarlig uppfattning om att individen i alla situationer har sig själv att skylla. Något som inte ens Dagens Nyheter kan med att säga på sin liberala ledarsida.

Vad kommer härnäst? “Fem tips till dig med cancer”?

Tack!

Mediebruset arbetar ideellt, men din donation är viktig.
Så tack för att du swishar en peng på 123 671 87 38 eller använder bankgironummer 866-1548.

kommentarer