Se upp för Peter Springare

Den frispråkige polisen Peter Springare fortsätter sin kamp mot all rim och reson här i samhället. Nu senast i en facebookpostning där han förklarar vad som driver honom:

”Mitt motiv är just detta att försöka göra Sverige bättre att leva och utvecklas i för alla, både infödda ’svenskar’ och invandrare. Och därigenom också förinta alla de vänsterextrema journalister som förpestar debatten med sina abnorma agendor.”

Det här är allvarligt språkbruk för ett polisbefäl. För även om han använder sig av lite väl yvigt bildspråk så är det ingen liten sak. Han har Sverige största facebookgrupp i ryggen för att sprida sitt material.

Gruppen domineras av allsköns skumt folk, Soldiers of Odin, Hells Angels, nazister – och den översvämmas av folk och material från Nordiska Motståndsrörelsen med administratörernas uppmuntran. Kommentarsfälten fylls med uppmaningar till allt mer fantasifull våldsbrottslighet.

Tack!

Mediebruset arbetar ideellt, men din donation är viktig.
Så tack för att du swishar en peng på 123 671 87 38 eller använder bankgironummer 866-1548.

När man har en sådan följarskara ska man vara försiktig med hur man uttrycker sig. Annars blir man lätt ett verktyg för exempelvis nazister. Människor som faktiskt vill förinta journalistkåren.

Nog för att Mediebruset kritiserar journalistkåren dagarna i ända, bråkar med redaktörer, ifrågasätter affärsidéerna och lägger oss i hur rubriker sätt och nyhetsvinklar väljs ut. Men när det kommer till den fria pressen viker vi inte en tum.

Fri press är en hörnsten i en demokrati.

Dessvärre är den fria pressen ifrågasatt, rentav hotad. Den journalist som skriver saker som i synnerhet ett partis anhängare inte gillar får finna sig i dödshot. Och polisutredningarna läggs ner på rutin. Det är illa i sig.

Men när en polischef, som bland annat rubricerat banderollen ”inga fascister på våra gator” som hets mot folkgrupp, myser i den nazistiska facebookmiljön – och rentav lyfter fram den som något fint – har vi problem att hantera.

Det finns krafter i vårt samhälle som inte vill ha fri press. De vill ha bort misshagliga skriverier. De vill ha propaganda istället. Där har Peter Springare valt att bosätta sig. Det är hans ensak och fulla rätt att göra. Men räkna med att bli behandlad därefter.

Därför är det glädjande att se, inte minst bland de många twittrande poliser som finns på nätet, en uppslutning för demokratiska fri- och rättigheter.

Peter Springare och hans anhang, sin facebookgrupp till trots, är i en förbittrat liten minoritet. Demokratin är fast förankrad i poliskåren, det finns en vilja att ta hot och övergrepp mot publicister på allvar.

Det bådar gott för framtiden. Bittra gubbar är bara ett problem om vi ger dem fria tyglar.

Tack!

Mediebruset arbetar ideellt, men din donation är viktig.
Så tack för att du swishar en peng på 123 671 87 38 eller använder bankgironummer 866-1548.

kommentarer