Haveri när Avpixlat får stå oemotsagt i SVT

kommentarer