Kvällspressen åker på försvarskonferens och rapporterar om allt utom försvar

kommentarer